att ta språnget in i mörkret och tugga i sig skuggorna

att ta språnget in i mörkret och tugga i sig skuggorna

18 mars 2018

Att snara en fågel, Ingela Strandberg, Norstedts


Jag har skrivit om Ingela Strandbergs diktsamling Att snara en fågel (Expressen 14/3 2018). 

Den fågel som titeln omnämner är en metafor för barndomen. Vi är alla fåglar, som hotas att snaras – att snärjas av plikter, konventioner och samhällets krav på anpassning. Det finns ett rebelliskt motstånd här som ges ytterst vackra uttryck, i dikter som sitt korta format till trots öppnar mot storslagna vyer. 

Ma, Ida Börjel, Bonniers (a second visit)


Jag har skrivit om Ida Börjels Ma på Versopolis. Hela artikeln kan läsas här: 

It is also a poem that conducts the void that occurs when the world goes awry. Here are references to the 20th century disasters, which are added in parallel with the challenges of the 21st century, in the form of terrorist deeds and refugees – when the poem reaches the letter “L”, we end up in Lampedusa. It is a poem that can be said to prosecute Europe. There are also poems that reveal the hypocrisy in Swedish arms exports. It also manifests itself in a profound criticism of the neutral Sweden's flatness against the Nazis during World War II. Here Börjel's assignment is twofold: she is scraping the old wounds, and she also puts a bandage on them. She brings solace - but does not forget or forgive anything. She calls for action, and gives her book incentives to a new approach to the world.

Jag recenserade boken när den kom ut på svenska (10/1 2014). Sedan nominerade vi den till Augustpriset. Nu fyra år senare tycker jag nog det är 10-talets bästa diktsamling på svenska.

16 mars 2018

Till dikten, Malte Persson, Bonniers


På 50-talet tröttnade Werner Aspenström på alla generationskamraters dikter med högstämt innehåll, gestaltat i synnerhet av att alla skrev var sin Ikaros-dikt. Aspenström kontrade fräckt, jag menar käckt, med sin ikariska reträtt: ”Efter att ha läst 73 (förträffliga) dikter om Ikaros / önskar jag lägga ett ord för hans lantlige kusin, / gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen.”

Malte Persson, som jag ibland utläser som ett anagram på Werner Aspenström, reagerar på sina generationskamraters politiska dikter med att skriva dikter om – getter. Till hans försvar handlar hans krönikor i högre grad än tidigare om politik, och jag tror det är en rimlig prioritering. Det är ändå där politiken hör hemma – och dessutom, vem skulle annars skriva dikterna om getterna?  

Nu är det väl bara i första dikten, ”Fanns poesin”, som getterna trängs. De gör det alltså i Perssons återkomst till dikten – Till dikten, som den heter, sju år efter sonettsamlingen Underjorden. Som titeln indikerar är det här en diktsamling som handlar om att skriva dikt. Det är knappast min favorit bland diktarter: det riskerar att bli instängt, en intern angelägenhet. Men man kan liksom med getterna hellre utläsa det som att här finns en öppning mot en eftersatt genre – alltså, poetiken. Det här är nog den närmaste Persson har kommit att skriva en poetik.

Och även om det här är en ojämn bok, där man får sila en del sand för att hitta guldet – för nog glimmar det på många ställen – måste jag erkänna att det är underhållande att följa den här svajigheten. Bara ibland blir Persson för rolig för sitt eget bästa. Bäst fungerar det när hans fyndigheter blir läsarens fynd, i de enklaste partierna, de minst tillkrånglade. I flera av dikterna vandrar han genom poesihistorien  - från, säg Sapfo till, säg Stig Larsson, med några stopp på vägen – ofta hos Goethe.

Sådant värmer ett poesihjärta. Och ofta sägs ju värdefulla saker om dikten. Till exempel hur poesin kommer in i ens liv, i några självbiografiska stycken:
                      Det fanns en spricka,
                      nej, en spricka uppstod omärkligt mellan
                      en skoldag och en annan, mellan barndom
                      och en annan dom, mellan komplexen
                      och komplexiteten, des- och illusionen,
                      en plötslig radbrytning / i tidens text[.]

Så är det ju: den där stunden av icke-vaksamhet, och så är allt annorlunda efteråt.  

Ibland utmynnar några av de kortare dikterna i plattityder, och kanske det vore en bra idé med ett längre episkt verk en annan gång. För det är i de längre dikterna de njutbara stunderna uppstår. När koncentrationen tillåts sätta sig ned, och den där patenterade driften att roa lugnar ned sig en aning. För ordvitsar är ju som tomtebloss: skitsnygga, en skitkort stund.   

Desto mer njutningsfyllt blir det då att följa med i associationsbanornas smatterband, där det visserligen även där blir så att dynamiten då och då pyser ut i knallpulvrets sordinerade skräll. Jag kan ändå inte få nog av själva piggheten i stilen, något som varit uppenbart sedan Perssons sensationellt roliga debut, den encyklopediska romanen Livet på den här planeten. Kan det vara enerverande någon gång, och går han då och då för långt? Jo, men å andra sidan, man har så förbannat roligt på vägen dit att man kan förlåta att han vrider skämten en aning för många gånger. Lennart Hellsing i all ära, liksom.

Det finns också stunder av allvar, då tramset ersätts av en strängare blick på samtiden. Som i ett lysande försvarstal för boken, i en dikt om just boken och dess eventuella framtid. För Persson har alltid haft ett gott öga till samtiden, och alltid poängterat förankringen i nuet, och att bokstavligen låta den nya teknologin agera i samspel med dikternas tidlöshet. Här är han allvarlig när han skojar, och vice versa. Han växlar mellan nonchalans och skärpa. Och nog går det att både fnittra och sucka tungt åt rader som dessa: ”I helvetet pågår poesidebatter / men ingen minns någon poesi. / Allt man får läsa är ledarsidor. / Allt man får läsa är copy.”

Satiren övergår ibland också i en välbehövlig självironi. Stundtals sänker han garden, och när han argumenterar om diktens värde och betydelse är det ju svårt att inte beröras. Dikt som ska försvara sin ställning, eller överhuvudtaget litteratur som talar i sin egen sak, tar gärna formen av besvärjelse. Undviker Persson den fällan (är det en fälla?)?

Jag vet inte ens om det spelar någon roll. Vad som spelar roll är att det är tillgänglig dikt, och överraskande mångsidig för att ha ett så homogent ämne. Han antyder mot slutet att han är på väg att överge sin varierade stil för upprepningen, och oavsett vart det tar vägen kommer det att bli ett äventyr att följa honom dit.   

15 mars 2018

Ædnan, Linnea Axelsson, Bonniers


Linnea Axelsson har skrivit ett versepos med alla förutsättningar att bli en av årets mest omistliga läsningar. Här skildras en bortträngd del av svensk historia, ambitiöst och nödtvunget.

Då och då händer det att jag läser en bok som jag vill att många ska läsa, som det känns värt att missionera om. På senare år har det rört sig om Thom Lundbergs För vad sorg och smärta, David Väyrynens Marken, Anneli Jordahls Som hundarna i Lafayette Park. Alltså böcker som berättar en nödvändig historia, en historia som annars varit åsidosatt. I dessa fall romernas, norrlänningarnas, och den svarta medborgarrättsrörelsens.  

En sådan bok är också Linnea Axelssons på många plan aparta epos Ædnan. Den är udda både till form och innehåll. Formmässigt är det ett konventionellt epos – en lång berättande dikt – och innehållsmässigt handlar det om samisk 1900-talshistoria.

Det är två familjers historia som berättas, från tidigt 1900-tal fram till nutid. Första delen heter ”Ædnan”, gammal nordsamiska för marken, landet, jorden. Andra delen heter ”Ædno”, älven, och sista delen ”Ædni”, modern. Jag lär mig detta i en fotnot, eftersom jag är skamligt okunnig om samisk kultur.

Måste den vara så här tjock, nästan 800 sidor? Ja, för även om jag har en del invändningar, att personteckningen är lite väl distanserad med anonyma karaktärer, ligger det nödvändiga i själva längden. Med det längre tidsperspektivet visas hur lite som har hänt, hur fördomarna finns kvar – bara det att det sker på mer subtila sätt än 1920-talets frenologi och vetenskapsmännens hånskratt över samernas bristande intelligens.

Helheten blir också större än de enskilda delarna. Förändring blir för individerna i berättelsen en fråga om liv eller död, men det handlar också om i vilken mån man kan eller om man ens ska anpassa sig. Axelsson skriver enkelt, men undviker förenklingar, och det åstadkoms med hjälp av en nästan grandios ambition, som ändå inte gör boken baktung.

Om naturen traditionellt i svensk poesi fungerat som en projektionsyta för poetens drömmar om transcendens, blir den i Axelssons händer reducerad till ett självklart inslag, något som bara finns där omkring människorna. Inget man trånande söker en djupare symbolik i eller använder som material för storvulna drömmar.

Eller utnyttjar, för den delen. Genom berättelsen löper en stillsam samhällskritik, manifesterad av närvaron av Vattenfall, som plundrar de norrbottniska älvarna. För de samiska invånarna är naturen något man vördar och respekterar.

Konflikten mellan samen och svensken märks i hur språket blir delaktig i kolonisationen: ”Det svenska / språket växte / längs tankarna – / Samiskan sov / sen länge i kroppen / av skam / under lydnaden.” Svenskan är alltså intellektets språk, och samiskan känslans språk.

Det är inte för mycket sagt att kalla det kolonisation, och däri ligger min rekommendation eller varför inte något starkare än så: att jag anbefaller läsningen av denna bortglömda del av Sveriges historia. När vi fördömer andra nationers giriga och egoistiska kolonisering av folkslag får vi inte glömma vår egen skuld. 

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 15/3 2018)

14 mars 2018

Teotwawki, Lars Skinnebach, Gyldendal


Vilken märklig diktsamling det är han har skrivit, danske Lars Skinnebach (f 1973)! Till att börja med titeln: Teotwawki. Vad fan[1]? Och så har dikterna genomgått en process av konstnären Goodiepal, där de har illuminerats och kommenterats. Så har den spiralbindning. När jag öppnar boken liknar det en grafisk roman, och det väcker oändligt med frågor. Till att börja med: hur läser man?

Ja. Hur går läsning till? Skinnebach överlämnar sin bok till den dansk-färöiske konstnären Goodiepal (riktigt namn: Parl Kristian Bjørn Vester, född 1974). Det är vågat, men så blir resultatet också äventyrligt. Vad resultatet liknar? Framtidsarkeologi, ska svaret lyda. Skinnebach står för text, Goodiepal för bilder.


Diktsamlingen ska utspela sig åren kring 2000, det som går under namnet millennieskiftet. En ny religion kristalliseras, en internetreligion, som närs av storhetsvansinnet. Goodiepal växlar mellan datagenererade konstverk (maskinens verk) och kalligrafi (den mänskliga handens verk). Det hela utförs i dialog med dansk samtidskonst. Det är verkligen en spejsad bok. Genom de korrigeringar som lämnats kvar i texten lämnas utrymme för en spontanitet som fortfarande är ovanlig att hitta i en diktsamling som utges på ett etablerat förlag.

Vad det liknar? Något av Michael Strunges påhitt, kanske, när han var på sitt vildaste och mest provokativa humör. Framtidsminnen. En chockverkan, som tar till vara serietecknandets estetik. Från svenskt håll kan man tänka sig 60-talets konkretism, Åke Hodell (hette han?), och de maskinskrivna dikterna som löpte kors och tvärs över boksidan, bland annat en om ishockeymålvakten Honken …  

Det blir lätt så att det visuella tar över, på bekostnad av det skrivna ordet. Det iögonfallande, som är bildens fördel (nackdel). En del trams blir det. I dikten förekommer en artificiell trädgård, gestaltad i en återkommande dialog mellan karaktärerna Timo och Dana. Men att kalla det här för berättande eller episk dikt vore orättvist.

I stället framträder en klimatkrisens poesi, och då blir det apokalyptiskt. Det enda hoppet för vår värld – att vi kvickt som Satan överger den här världen och hittar en ny – iscensattes ju när Anohni (f.d. Antony) gav ut sin mest sublima sång i oktober 2008, ”Another World”, och med elegins obetingade medvind i ryggen sjöng:

                      I'm gonna miss the trees
                      I'm gonna miss the sound
                      I'll miss the animals
                      I'm gonna miss you all

                      I need another place
                      Will there be peace?
                      I need another world
                      This one's nearly gone

Jag tänker på Alliansen, på Centerledaren, vars namn jag för tillfället glömt, som nyligen hävdade att det är bra att flyga, för då kan flygbolagen utveckla en mer miljövänlig teknik, med grönare flygbränsle. Vad fan? Så kan alltså egoismen också se ut: försök till varje pris rättfärdiga ditt beteende. Den onde blir god, med George Orwells språklogik.

Vad Skinnebach kan tillföra är en vilt visionär, surrealistisk poesi. Att citera ur den är väl tämligen meningslöst, då det inte kan återge den uttrycksfulla kalifgrafin. Men ett försök: ”stjernedød i haven / træer blomstrer / med amerikanske navne / gylden / er øs vifte, Prometheus”. Nä, vad ska man göra med en sådan här bok …  

Det här blir också en bok som förblir helt unik, och måste förbli så. Till skillnad från många andra starka danska diktböcker från senare år lär den inte översättas – jag har svårt att föreställa mig den fungera på svenska, för den skulle bara bli tam. I all sin knasighet är det alltså en bok som saknar motstycke, och jag menar att den måste vara just så här, att den har tillkommit utifrån en nödvändighet. Vän av ordning kan hävda att alla böcker i någon mån utgör en simulation, men sällan har det bevisats med sådan här stark emfas.  

9 mars 2018

Utgående farkost, Ursula Andkjær Olsen, översättning Jonas Rasmussen, Rámus


I sin senaste diktsamling är den flitigt prisbelönade danska poeten Ursula Andkjær Olsen på jakt efter de låga känslorna. Genom att inse och acceptera hur världen håller på att falla sönder finns det bara en utväg, menar hon: att ta sig an och vårda hatet. Hon gör det i en tirad av självförakt: ”har ingen respekt för människor som inte hatar sig själva, människor som inte hatar sig själva fyller mig med avsky, människor som inte hatar sig själva är inte människor”.

Det som riskerar att bli långrandigt bryts upp av utopiska utblickar, de utgående farkosterna, i s/f-hymner som pekar ut en möjlig framtid, en bättre framtid. I dessa dikter är språket korrumperat, och jag gillar dem nästan lika mycket som jag gillar tjat-dikterna, där Andkjær Olsen excellerar i språkligt lekfulla attacker mot det städade och vårdade. Det är konsekvent skrivet av en surtant med noll intresse i att vara till lags. Här finns också en rytmkänsla som överrumplar läsaren. Skyll för all del inte på mig om ditt skratt fastnar i halsen!

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 9/3 2018)

6 mars 2018

Framtidens kritik. Två essäer, Axel Andersson, Alexander Svedberg, Ariel litterär kritik


Kritikens kris är konstant. Det enda man med säkerhet kan säga är att det var bättre förr, och säg den tid som inte har klagat på dagskritiken: än har det gällt förytligande, att den har blivit för kort, att den bara recenserar fel sorts böcker … Som Carl-Michael Edenborg visade nyligen i en undersökning i Aftonbladet, inspirerad av nordiska kollegers arbete i Danmark och Norge, så kan man i alla fall konstatera att recensionerna har blivit färre.

Men det är en sak att befinna sig i kris – tydligen går det ju att klara kriser hur länge som helst – och en annan att befinna sig dödförklarad. Nog finns det ett större allvar i de senaste årens kritikdebatt, nämligen att den inte längre är en angelägenhet för en större bildad publik. Om det förr var kutym att följa kritikernas arbete har det nog mer och mer blivit fråga om att skriva recensioner som på sin höjd läses av andra recensenter. Att debatten intensifieras just nu, bland annat manifesterat i att det kommit en drös nya böcker i ämnet det senaste halvåret, kunde vara ett tecken på dödsryckningar. Men så apokalyptiska kan man väl inte vara, ens på en blogg?


Hur ser då en framtida kritik ut? Axel Andersson och Alexander Svedberg, två hyfsat unga kritiker själva (typ 30 och 40 år) har skrivit var sin essä som har samlats i Fria Seminariet i Litterär kritiks serie på Ariel: Framtidens kritik. Utifrån var sitt perspektiv har de koncentrerat sig på vilka konsekvenser digitaliseringen får för den litterära kritiken. Ibland blir det mer än lovligt teoretiskt, när det inte bara är mer än lovligt spekulativt, men å andra sidan välkomnar jag ett gediget försök att ändå närma sig ett svar på hur framtida kritik kan skrivas. Det är mer än någon annan orkat med.

Båda kommer de från Kritiklabbet, där Magnus William-Olssons ande svävar både bokstavligt och bildligt över deras respektive arbete. Till de kusligheter som kan registreras när det gäller kritikens status i dag är att det inte ens märks hur mycket mark som har tappats. När jag någon gång har tillfrågats har jag svarat att ett alternativ kunde vara att recensionen ersattes av ett mer essäistiskt skrivande – kalla det för all del ett mer konstnärligt förhållningssätt. Framför allt Svedberg är inne på liknande tankegångar i sin essä här.

Man behöver inte heller se det som att recension och essä nödvändigtvis måste vara motsatspar: man kan tillåta att de kompletterar varandra. Vad som inte får glömmas bort är att kritiken inte kan abdikera från sitt ansvar att också fälla en dom, att det är en bedömningsarbete. Men om för mycket av kritiken rör sig om att säga ”ja” eller ”nej” kunde kritikern lätt bytas ut mot en bot, en AI, där algoritmerna gör jobbet lika bra. På sätt och vis är bedömningsarbetet redan i sig automatiserat, och bygger på erfarenhet, eller för att tala dataspråk, på information som bearbetats. Av den mänskliga hjärnan, än så länge. Nu är ju en recension inte enbart bedömning, och mitt intryck är att dess andra del – den känsligare delen, den resonerande delen, åtminstone i dagsläget omöjligt kan ersättas av en AI.

För att överleva måste kritikern anpassa sig, överskrida de begränsningar som skrivandet innebär. Ett av de problem Axel Andersson identifierar är att kritikern inte kan ta allt för nya vägar, utan det skrivna måste fortfarande ingå i ett igenkännbart sammanhang. Annars blir det för apart, och kan inte längre kallas kritik.

Vad är det där extra som tillförs, bortom algoritmerna? Man kunde kalla det dagsform. Kritikern som är att lita på, utan att bli förutsägbar. Den svåra balansgången i att vara konsekvent men med förmåga att överraska sina läsare. Det finns trots allt en slags nyckfullhet som håller sig inom det konsekventas ramar.

Andersson skriver om behovet av nya fält, där bloggar kunde vara ett exempel. (Men det har väl sedan 2006 talats om att bloggen kommer att göra den traditionella dagstidningskritiken överflödig …) Då skapas i vilket fall behovet av redaktionell kompetens, för att överbrygga avståndet mellan professionella och amatöristiska skribenter. (Själv befinner jag mig väl, om parentesen tillåts, någonstans mittemellan.)

I Anderssons värld blir demokratisering och digitalisering indikationer på historiens slut, där behovet av konst och filosofi blir överflödigt. Kanske kritikens kris löses av sig själv, genom att det saknas verk att längre bedöma. Att det saknas goda instanser i den typen av framtid blir tydligt: ”Det är inte vi som grammatiserar vår värld, utan snarare vår värld som grammatiseras av strukturer som kontrolleras av personer vilka befinner sig långt utanför en demokratisk beslutsordning.” En elit i avsaknad av kompetens, kunde man också säga. Man kunde också säga: internet är inget demokratiskt verktyg, för det är ju debila kändisar och populistiska influencers som dominerar och har makt.

Nya sätt att berätta – digitalt – kräver ny kritik, det kan man vara ense med, men det är svårare att definiera hur denna nya kritik ska se ut. Alexander Svedberg försöker göra det, med mer eller mindre spännande förslag. Att det kommer att involvera en annan teknik än den som används i dag, det kan vi nog slå fast. Han föreställer sig tidningsredaktioner som utvidgar begreppet ”recension” till att låta texten bli föremål för medialisering, och anpassa sig utifrån annat än tryckt text. Något som redan skett med internet, men det kan göras på fler sätt, med uppläsningar, länkar, filmade inslag, musik …

Man kan undra vilka syften som uppfylls här. En bok är i sig inget statiskt föremål, och i allra minsta grad de så kallat klassiska böckerna. De blir ständigt utsatta för omvärderingar och nya tolkningar, i ett kontinuerligt samspel mellan samtid och dåtid, och man behöver inte heller se det som att en ny kritik av en klassisk bok avrättar (eller avfärdar, med en mindre drastisk metafor) den gamla kritiken, utan att de kompletterar och förstärker varandra. En bra bok mår bra av en utmanande tolkning.

Till Svedbergs försvar ska föras att han verkligen tar den alternativa kritiken på allvar, och menar att om nu ny kritik skrivs på nätet av så kallade ”stans” (efter Eminems låt), det vill säga stalkande fangirls, då behöver de ändå ingå i det kritiska samtalet. Ett av hans mer konstruktiva förslag är att låta kritiken få en mer framskjuten plats, genom att utöka kommentarsfunktionen, och i förlängningen öppna för mer utbyte mellan olika kritiker. Spontant tänker jag: låt två kritiker debattera en nyutgiven bok, och utifrån olika läsningar argumentera mot varandra. Det skulle stärka kritikerns position. Byt ut de djävla tårtprogrammen i Tv 4 – ha tävlingen ”Sveriges bästa recension” i stället. Eller varför inte låta ”Arga snickaren” ta paus till förmån för ”Arga kritikern”. (Nä, jag skojar bara. Eller?)  

Både Andersson och Svedberg talar sig varma för AR (Augmented Reality), och det är kanske där den nya kritiken finns. Den måste i vilket fall bli mer dialogisk: ”En framtida kritik konserverar inte, utan responderar”, menar Svedberg. Det gör den väl redan, tänker jag, men hör redan invändningen ”inte tillräckligt mycket!”

Så tänker jag, att det inte blev mycket till recension det här. Hade jag haft en redaktör kunde jag nog ha fått synpunkter på hur jag kunde utveckla och exemplifiera bättre, och förmodligen rådet att ta med mindre av ointressanta privata tankar. Å andra sidan är det tack vare Andersson och Svedberg jag överhuvutaget har tänkt, och det slår mig också att det här inte ens är en recension, för det här är en bokblogg och jag bestämmer själv vad jag vill kalla det, och för stunden kallar jag det essä.

5 mars 2018

Elizabeth Bishop


I dag har jag skrivit Under strecket (Svd) om Elizabeth Bishop:

Kort sagt, här fanns alla förutsättningar för att vilja omfamna bekännelsepoesins ideal som så många av hennes samtida kolleger hade gjort, till exempel ­Robert Lowell, John Berryman, Sylvia Plath och Anne Sexton. Men Bishop var inte särskilt intresserad av ­bekännelser. Hennes styrka låg istället i förmågan att gestalta världens rikedom. I sitt skrivande växlade hon mellan frimodighet och osäkerhet, vilket alstrade en säregen dynamik, och hon utgick gärna från en bekant konkret vardag som framkallade den typ av häpnad som hör epifanin till, det vill säga en plötslig och avgörande insikt (poesins OMG!-effekt). Ändå är det först på senare år som Bishop fått upprättelse som en av 1900-talets mest betydande amerikanska poeter, vilket inte minst märks på de nya författarbiografier som givits ut. 

Hela texten kan läsas här.

Det kommande skallet/The Coming Shall, Imri Sandström, Autor


Vid ett idrottsevenemang nyligen ombads en av de utsända expertkommentatorerna, en före detta stjärna inom den idrott som just ägt rum, att kommentera det som precis utspelat sig. Så här sa han: ”Jag är mållös.” Ok, men det är knappast så att du får 85 000 i lön för att yttra just de orden …

Så när jag nu läser bokverket Det kommande skallet/The Coming Shall av Imri Sandström blir min första reaktion: ”Jag är mållös.” Så knackar någon mig på axeln och väser: ”Du är kritiker, gör ditt jobb!”


Alltså, först en kort presentation av vad som gör mig mållös. Vid Akademin Valand i Göteborg forskar Imri Sandström om Susan Howes poesi och essäistik. Så skriver hon en serie häften, tio stycken snyggt färgade i rosa pastell, och samlar dem i en liten ask, tillsammans med en affisch. Det är dikter, essä, fotografier, och alltihop är skrivet på tre språk: svenska, engelska, och så något mittemellan, något som bara uppstår när två språk möts. För det är inte fråga om renodlad översättning, utan mer om att de två språken berör och berikar varandra, i en slags translanguaging.

Det här är ett konstprojekt lika mycket som litterär essäistik, men också poesi. Det är också en halvtidsrapport från ett doktorandarbete. Susan Howe blir ett gångjärn in mot det Västerbotten Sandström tidigare känt sig främmande inför (som namnet antyder är hon född i trakterna, men har skytt inflytandet från De Stora Berättarna). Hon lyckas ange Howe som en västerbottnisk författare, utan att hon har behövt sätta sin fot i markerna.

Det sker med hjälp av en korsläsning, där Howes skildring av New England blir en väg in mot det Norrland som är Sandströms ärende att skildra. Det Norrland som koloniserats historiskt och i nutid, där malmen brutits och fraktats åt sörlänningarnas gagn. Så blir New England ett slags poetisk vänort till Västerbotten. Och Sandström skriver om norrlänningen Nils Grubb, född på sent 1600-tal, historiker och filosof, och tidig skriftställar på norrländsk svenska.  

Sandström skriver:


   (bruset som   the hum that
uppstår med varje   arises with every
     version och mellan   version and between
versionerna. Det ofrånkom- versions. The inevitable
            liga  thicket-
   slyspråket. När historien  langugae. When history
       väser. Utgåvor,  hisses. Editions,
    renskrivningar tolkningar  transcriptions interpreta-
         klargöranden störningar  tions clarifications distur-
    kommer  bances
               i vågor, mer språk, i  surge, more language, at
       intervaller  intervals)


Formatet påverkar också min läsning. Det händer något i de två böckerna som har så att säga krympt, och antar formen av något mindre än de små pixiböckerna som de andra åtta böckerna liknar. (Novellix torde vara en lämpligare referenspunkt.) Skrift om skrift: det här är en performativ akt, som sätter fokus på det språkliga. Sandström utnyttjar också boksidan, där engelska och svenska kan löpa fyrspaltigt, men ibland också lämnas oöversatt, eller ingå i ett utbyte mellan det oöversättliga, där ”yet another deviant” blir ”ännu en eljest”, utan att man reagerar på att något sker i översättningen. Det är kreativt språkspel som utförs här. Och då inträffar ett språkligt läckage.

Sandström är både forskare och poet, konstnär och essäist. Hon bestrider idén om människan som autonom varelse, som inte är i behov av några samband; här visas eftertryckligt att våra förehavanden har påverkan. Och det här är en taktil bok. Sandström lånar Howes tankar när det behövs: ”Letters are sounds we see. Sounds leap to the eye.” Så långt Howe, ja, men det är också en allmängiltig sanning om mycken läsning, att den går i strid mot begreppet ”tyst läsning”. Att läsa Sandströms projekt innebär att ständigt konfronteras med och utmana den läsning som inte gör något väsen av sig. För ingen text är tyst – även om det finns en och annan som är stum, det vill säga, att den inte ger ifrån sig någon klang när man slår på den. Den här ger klang, alltså på tre språk!

Det sker med hjälp av förvrängda versioner, en skrift som på något sätt går på tvären. Då kan jag som kritisk läsare känna mig både som pianisten och pianot, både som den med full kontroll över skeendet och som det instrument som någon annan spelar på – och det är en inte helt oangenäm känsla.

4 mars 2018

Balladen om den gamla sjömannen, Samuel Taylor Coleridge, översättning Axel Englund, Ellerströms


Åren kring 2000 gjorde Gunnar Harding en stor insats för att återskapa intresset för de brittiska romantikerna med sina tre översättningsvolymer, utgivna på Gedins och Wahlströms & Widstrand. Den andra boken ägnades åt Wordsworth och Coleridge, två poeter som väl aldrig riktigt slagit an hos den svenska publiken. Å andra sidan: hur populära är egentligen Shelley (ni vet, Marys make), Byron och Keats?

Nu introduceras Samuel Taylor Coleridges mäktiga dikt The Rime of the Ancient Mariner, i Axel Englunds översättning på Ellerströms. Redan den svenska titeln – Balladen om den gamle sjömannen – markerar att det är en annan slags översättning än Ragnar Eklunds gamla från 1960. Den hette Sången om den gamle sjömannen. Liksom den gamla boken är den illustrerad, men Torsten Århems primitivt effektfulla träsnitt har nu ersatts av Mervyn Peakes naivistiskt skräckinjagande teckningar.


Plotten är barnsligt enkel. En sjöman med härjad blick – en arketypisk Coleridge-hjälte – stoppar var tredje bröllopsgäst för att berätta en gruvlig historia. Han gör det för att sona ett brott han företog till sjöss, något som var så hemskt att hela besättningen – två hundra man – offrades. Vad han gjorde? Låt Coleridge berätta:

”'God save thee, ancient Mariner!
From the fiends, that plague thee thus!—
Why look'st thou so?'—With my cross-bow
I shot the ALBATROSS.”

Hos Eklunds översättning från 1960 blir det: ”’Gud hjälpe dig, gamle sjöman! / Från plågans andar loss! / Vad felas dig?’ – ’Jag grep en pil / Och sköt vår ALBATROSS.” Det blir i Englunds nya version sålunda: ”’Från skräcken som förföljer dig, / sjöfarare, Gud frälse oss! / Varför så blek?’ – ’I tanklös lek / jag sköt vår albatross.’”

Mycket har gjorts för att håna Coleridge för det oproportionerliga straffet, men då underskattar man vikten i att vörda människolivet. Hans sjöman är urtypen för den själviske slarvern, egoisten – Englunds översättning betonar ju också att det är i ”tanklös lek” han dödar fågeln, även om det är ett tillägg som gör lite våld på originalet. Därmed förstärks sjömannens funktion som allmänmänsklig gestalt, att han får spegla oss alla, att han blir en everyman.  

I Englunds långa efterord tar han också in nutida ekokritik i sin läsning av Coleridges ballad, för att visa hur aktuell den har blivit på senare år. Det är en övertygande tolkning, och något som i sig placerar dikten i vår samhällsdebatt om miljöförstöring och individens ansvar. Det spelar ingen roll om vi kallar det sublim hybris eller fjantig egocentrism – människan har dömt sig själv till Helvetet, skapat sin egen apokalyps.

Englund utreder och prisar diktens dunkla symbolik: ”Det är som om den ropar efter att ständigt läsas om från nya perspektiv: sjöfararen, skeppet och albatrossen är inte slutna behållare som fraktar en och samma innebörd genom historien, utan kanaler öppna för ett ständigt flöde av föränderliga läsarter.” Det är storslaget uttryckt, och kan förstås tillämpas på alla böcker som vi kallar klassiska – men det blir också en stark plädering för just den här diktens värde just nu, genom att den erbjuder möjligheter att bli läst på dessa olika plan.

Dessutom har den ju visat sig fungera i andra typer av media, illustrerat av Iron Maidens oerhört långa och ambitiösa låt från ”Powerslave”-skivan 1984, liksom ett antal seriealbum, däribland Nick Hayes The Rime of the Modern Mariner från 2011. Givetvis har den flitige illustratören Gustave Doré också varit framme och öst sin pensels alla nyanser över dikten. Att Iron Maiden gjort en låt om dikten är inte så konstigt, då den redan i sig är så musikalisk, där jamberna gör ett gott arbete för att budskapet ska sätta sig till en behaglig rytm.

Ett budskap som är enkelt, för att inte säga barnsligt. Men det är en del av Coleridges poetik, att kombinera det otäcka innehållet med ett lättsamt och enkelt språk. Han gör det väl egentligen ännu bättre i den oavslutade ”Christabel”, ännu en ond ballad med potential att tala rätt in i vår samtid, med sin tematik kring den möjligen transsexuella protagonisten. (Det tål att påpeka att när Virginia Woolf pläderade för att en författare måste vara androgyn, det vill säga kunna skildra både manliga och kvinnliga karaktärer, lutade hon sig mot Coleridges idéer och formuleringar.) 

Vad Coleridge visar med sin dikt om sjömannen är att naturen inte är något avskilt från människan, att våra handlingar får svåröverblickbara konsekvenser. Det var förutseende av honom. Vi raljerar gärna om den uppskjutna undergången, men allvarligt talat, man får vara bra dum om man fortfarande inte känner hur det bränner under fötterna.

Likadant kan man raljera om sjömannens hårda straff. Han skjuter en fågel, liksom. Men i det längre perspektivet förgriper han sig på Guds skapelse, och Coleridge må ha varit ambivalent i sin Gudstro – någon ateist som Shelley var han aldrig – men det är också det som skapar en ytterligare dimension i hans dikt, med en Gud som sätter ned foten. Den enkla sensmoralen i den här dikten: ”be till Gud så ordnar det sig”, är bara halva sanningen. Genom sjömannens vandring på jorden finns tvivlet och förtvivlan, och spåren av straffet lämnar aldrig sjömannen.  

Här blir själva upprepningsmotivet – att sjömannen sonar sitt brott genom att ständigt återberätta sin historia, för att varna andra – framträdande, och något som påminner om Sisyfos arbete. Men det är också en fråga om att vara rädd för Gud, och att ha orsak till den rädslan.

Och så bra han är på att skildra den rädslan! Coleridges språk livas upp när han får tillfälle att presentera skräckvarelsen ”Life-in-Death”, en liekvinna som härjar fritt på skeppet. Liksom alla sjömonster som förföljer fartyget. I dessa skräckvisioner förebådar han surrealismen, även om den typen av anakronismer kan te sig lite förhastade.  

Det finns också en fin ironi i hur besättningens första reaktion är förfäran och att fördöma dådet, men när vinden blir förlig ändrar de åsikt och berömmer honom för att ha dödat fågeln. Så opportun är människan, verkar Coleridge vilja säga. Här finns också en kuslig inlevelse i sjömannens öde, och det är förstås i mångt och mycket efterhandskonstruktioner, men nog går det att läsa in poeten själv i de olycksdrabbade karaktärerna i hans dikter. Sjömannen är bara en av dem, men tänk också på den visionäre paradismjölkdrickaren i ”Kubla-Khan”, eller för den delen det förtvivlade diktjaget i ”Dejection”, ett av romantikens mäktigaste oden: ”Yon crescent Moon, as fixed as if it grew / In its own cloudless, starless lake of blue; / I see them all so excellently fair, / I see, not feel, how beautiful they are!”

Mest imponeras jag ändå av Coleridges förmåga att växla mellan verklighet och fantasi, hur han har ett realistiskt bildskapande i fokus. Han förankrar sitt skeende i en igenkännbar verklighet, i en dikt som ger lika starkt utslag i sina konkreta exempel som i sina abstrakta idéer. En ännu större magi ligger måhända i hur han kan skapa intresse för det jag personligen tycker hör till det tråkigaste som finns – sjölivet, som jag vet lika lite om som, säg golf. Ändå tillhör den här dikten det mest fascinerande jag har läst.

Behövs en ny översättning, verkligen, av denna dikt om den gamle sjömannen? Jo, men jag kan tycka att båda de här böckerna fyller sin funktion. Båda är tvåspråkiga, och givetvis borde de ha den effekten att de i ett slag skickar läsaren mot originalet, som inte är någon svår läsning – Coleridges språk är helt anpassat till den muntliga traderingen.

Ett av mina favoritpartier i dikten är raden om vatten, vatten överallt, något som blivit bevingade ord, och som Homer Simpson också alluderade till i ett avsnitt, på sitt imbecilla sätt: ”Don’t you know the poem? Water, water everywhere, so let’s all have a drink.” Men jag gillar det här partiet för den slående enkla men träffande bilden av skeppet: ”As idle as a painted ship / Upon a painted ocean.”

I Coleridges version:
                     
                      Day after day, day after day,
                      We stuck, nor breath nor motion;
                      As idle as a painted ship
                      Upon a painted ocean.

                      Water, water, every where,
                      And all the boards did shrink;
                      Water, water, every where,
                      Nor any drop to drink.

Så här löser Eklund det (1960):

                      Dag efter dag, dag efter dag
                      I stiltjen tvangs vi flyta
                      Så stilla som ett målat skepp
                      Står på en målad yta.

                      Vatten, vatten överallt,
                      Och borden börjar spricka.
                      Vatten, vatten överallt,
                      Men ingenting att dricka.

Och så här Englund (2018):

                      Dag efter dag, dag efter dag,
                      var luften tung och kvav;
                      vi låg där som ett målat skepp
                      uppå ett målat hav.

                      Vatten, vatten, överallt,
                      vårt däck torkade ut;
                      vatten, vatten, överallt,
                      och törst förutan slut.

3 mars 2018

Jönköpings internationella poesifestival


Beskedet att en internationell poesifestival ska hållas i Jönköping och Tranås i september är lika glädjande som det är överraskande. Glädjande, eftersom minnesgoda läsare kommer ihåg poesifestivalen i Nässjö, som inleddes 1987 och sedan under nästan trettio år skapade oförglömliga stunder, som när Rikard Wolff 2003 läste hela Paul Anderssons långa dikt ”Elegi över en förlorad sommar”. Det är en ynnest att ha sådana vackra minnen.  

Överraskande? Ständigt hörs klagomål på poesins obegriplighet och marginalisering, att det är en angelägenhet för ett fåtal. Kan det någonsin bli annorlunda, och vill vi det? Kommer en poesifestival att locka någon publik, i ett samhälle där allt färre bryr sig om dikter?

I Stefan Lindbergs novell ”Den sista berättelsen” från 2008 skildras ett framtida Sverige där poeterna ersätter rockartister, där Ann Jäderlund blir förpoet åt Göran Sonnevi i ett fullsatt Globen. En fyndig fantasi, men det lär nog stanna vid utopin. Ett troligare scenario är att influencers är framtidens rockstjärnor, och de kommer med stor säkerhet fylla Kinnarps arena flera gånger om inom kort.

Jag vill nog inte ha det annorlunda. Det jag har märkt är att ju mer marginaliserad poesin blir, desto större betydelse får den för de som verkligen bryr sig. Inga andra människor som jag träffar är lika hängivna som poesiläsarna. Om du tvivlar, fråga någon av dem vad hen tycker om Anne Carson eller Inger Christensen.

”Varför skriver du om så mycket poesi i tidningen?” frågade en bekant när vi stötte in i varandra på Smålit nyligen. Jag hade inget bra svar då, men det kan lyda så här: för att poesi är viktigare än något annat. För att inget annat utvecklar fantasin och associationsförmågan lika mycket. Ingen annan form av litteratur ger lika djupa insikter i det mänskliga medvetandet. Den gör allt det här med sina oväntade och oförutsägbara uttryck, vare sig det är i form av Tomas Tranströmers eleganta metaforer eller Ida Börjels aggressiva samhällskritik.

Många har de senare åren utropat tv-serien som den nya romanen, och skulle det verkligen bli så att romanerna försvinner likt dinosaurierna skulle jag nog inte sörja så mycket. Det skulle dessutom ge mig mer tid att läsa poesi. Och att gå på allt fler poesifestivaler, utan att för ett ögonblick sakna den trängsel som uppstår när HV 71 spelar sina hockeymatcher.   

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 3/3 2018)

2 mars 2018

Boken. Platsens gårdag nu, III, Adonis, översättning Hesham H Bahari, Alhambra


Nu finns hela den syriske poeten Adonis storverk Boken översatt till svenska, i och med den avslutande delen i trilogin. Det är ett encyklopediskt verk, där premissen är att arabiskans store poet Al-Mutanabbí författade det under mitten av 900-talet, och det resulterar i en mångstämmig dikt om rymden, om stjärnorna, om natten, om gryningen.

Ambitionen går inte att ta miste på, och Adonis är en vattendelare bland nutida poesiläsare. Antingen hävdar man att det är obegripligt att han inte fått Nobelpriset för länge sedan (han har fyllt 88 år), eller så invänder man att han skriver kitschigt och förutsägbart.

Själv finner jag ett helt osedvanligt stilideal, ålderdomligt och tjatigt, med metaforer av det mer sökta slaget. Parallellt med de berättande dikterna finns korta ordspråksliknande sekvenser som ibland lyser av sällsam skönhet: ”Min kropp rivs sönder och blöder / mellan de ord jag har uttalat / och de ord jag förtigit.” Som helhet liknar det en lärobok i konsten att nå utmattning.

(Också publicerad i Jönköpings-Posten 2/3 2018)